แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ หน้า 1
โครงการจัดการวัสดุรีไซเคิลในระดับเทศบาล
วันที่เริ่มโครงการ : 01 January 2012

เนื่องจากโครงการ เทศบาลได้ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ ปี 2551 มีเทศบาลที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จนถึงปี 2555 จำนวน 24 เทศบาล ที่ผ่านมา TIPMSE ได้เข้าสนับสนุนผ่านทางเทศบาลเพื่อให้เทศบาลเป็นพี่เลี้ยง

แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ หน้า 1