แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ หน้า 1
โครงการพัฒนาเครือข่ายซาเล้ง-ชุมชน-หมู่บ้านจัดสรร
วันที่เริ่มโครงการ : 01 January 2012

จากการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์วัสดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพซาเล้งที่ส่งผลให้เกิดการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพซาเล้ง รวมถึงส่วนหนึ่งสามารถผลักดันให้เกิดการปันผล และสร้างสวัสดิการแก่สมาชิก

แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ หน้า 1