แสดง 1 - 5 จาก 10 รายการ หน้า 1 2
TIPMSE เป็นที่ปรึกษาโครงการสำนักงานปลอดขยะจังหวัดลพบุรีร่วมกับจังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการหรือ Kick Off
14 March 2017
TIPMSE เป็นที่ปรึกษาโครงการสำนักงานปลอดขยะจังหวัดลพบุรีร่วมกับจังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการหรือ Kick Off
TIPMSE ร่วมจัดกิจกรรมอบรมการจัดการขยะในสำนักงาน โดยท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี
13 March 2017
TIPMSE ร่วมจัดกิจกรรมอบรมการจัดการขยะในสำนักงาน ที่จัดโดยท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี
TIPMSE ร่วมจัดกิจกรรมอบรมโครงการโครงการสร้างพลังเด็กไทย ลดปัญหาขยะมูลฝอย
27 Febuary 2017
TIPMSE ร่วมจัดกิจกรรมอบรมโครงการโครงการสร้างพลังเด็กไทย ลดปัญหาขยะมูลฝอย ร่วมกับเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
TIPMSE เข้าร่วมงาน ประชุมปฎิบัติการ LA21..สู้ท้องถิ่นไทยน่าอยู่ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
15 August 2013
TIPMSE เข้าร่วมงาน ประชุมปฎิบัติการ LA21..สู้ท้องถิ่นไทยน่าอยู่ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน โดยนำบูธแสดงสินค้าสิ่งประดิษฐ์ และแนวคิดร้าน 0 บาท ไปประชาสัมพันธ์ภายในงานให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมถึงบุคคลที่สนใจภายในงานได้รู้จัก ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
TIPMSE ร่วมบรรยายในกิจกรรม 5ส. รวมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน
10 July 2013
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม TIPMSE ได้นำวิทยากรไปบรรยาย เรื่องแนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชุน และการสร้างจิตสำนึกอนุรีกษ์สิ่งแวดล้อม ณ เทศบาลตำบลบางเมือง จ.สมุทรปราการ

แสดง 1 - 5 จาก 10 รายการ หน้า 1 2