“TIPMSE เข้าร่วมงาน PROPAK ASIA 2013 ที่ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2556”
15 June 2013
TIPMSE เข้าร่วมงาน PROPAK ASIA 2013 ที่ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2556


TIPMSE ได้ไปร่วมงาน Propak Asia 2013 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 15 มิถุนายน 2556 ณ ไบเทค,บางนา กรุงเทพ ทั้งนี้ภายในงาน
ได้มีผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงาน ตลอดจนประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก
< กลับหน้าที่แล้ว