“อบรม รีไซเคิลคิดส์ ณ SME Bank”
25 October 2013
TIPMSE
วันที่ 25 ตุลาคม 2556 สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญให้
จัดกิจกรรมอบรมรีไซเคิลคิดส์ ในการจุดประกายทางความคิด เพื่อเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับการจัดการขยะรีไซเคิลและการประดิษฐ์
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิลสำหรับเด็ก ณ ห้องประชุม SME BANK


< กลับหน้าที่แล้ว