ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับท่านใดที่เป็นสมาชิกแล้ว สามารถ Login เข้าใช้งานระบบโดยใช้ User Name & Password ของท่าน Login ที่กล่องด้านขวามือ หรือหากท่านยังไม่ได้เป็นสามาชิกสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ฟรี โดยมีประเภทสมาชิก ดังนี้

สมาชิกทั่วไป
       หมายถึง บุคคล/ชุมชน/หรือองค์กรใดๆ ที่มีความสนใจในการจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิลตั้งแต่ต้นทาง การคัดแยกและการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุรีไซเคิล สามารถเข้าชมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น ราคาซื้อขายวัสดุรีไซเคิล ความรู้เกี่ยวกับการจัดการวัสดุรีไซเคิล กิจกรรมขององค์กรเครือข่ายของสถาบันฯ วิธีการจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

เครือข่าย
       หมายถึง บุคคล/ชุมชน/องค์กรใดๆ ที่ร่วมโครงการของสถาบันฯ ตามแนวทางของ TIPMSE Model ตั้งแต่ปี 2549

 

                 
User Name :  
Password :  
 
   
  ลืมรหัสผ่าน ลืมรหัสผ่าน
Copyrights © 2006 Thailand Institute of Packaging and Recycling Management for Sustainable Environment (TIPMSE). All right reserves.