หมวด : สิ่งแวดล้อม > สังคม (S)


ชื่อหนังสือ : มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
ผู้แต่ง : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(MASCI)
สำนักพิมพ์ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปีที่พิมพ์์ : 2011
หมวด : สิ่งแวดล้อม > สังคม (S)
เลขทะเบียน : S0010
ISBN :
จำนวนเล่ม : 1
สถานะ :


< Back


Literature Search Visitor : 07533