หมวด : สิ่งแวดล้อม > สังคม (S)


ชื่อหนังสือ : CSR การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม ขององค์กร
ผู้แต่ง : ผศ.ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์
สำนักพิมพ์ : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด
ปีที่พิมพ์์ : 2011
หมวด : สิ่งแวดล้อม > สังคม (S)
เลขทะเบียน : S0007
ISBN : 978-616-7381-22-0
จำนวนเล่ม : 1
สถานะ :


< Back


Literature Search Visitor : 07532