“อบรมการจัดการบรรจุภัณฑ์ให้กับ OR”
10 November 2021
MS TEAM


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 TIPMSE เป็นวิทยากรการสัมมนาเรื่อง "การจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว" ให้กับพนักงานในองค์กรของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ผ่านทาง MS Team ในระหว่างเวลา 09.00 - 11.00 น. ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้พนักงานและนำแนวคิดไปพัฒนาการดำเนินงานในองค์กรและโครงการภายใต้ความรับผิดชอบต่อไป


< Back