“เด็กไทยร่วมใจรีไซเคิล”
11 January 2015
หมู่บ้านธนากร 2 อ.บางกรวย จ.นนทบุรี


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิ 3R ร่วมด้วย TIPMSE สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันเด็กที่ทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านบางกรวยได้จัดขึ้น ให้กับชุมชนธนากร 2 เพื่อให้เด็ก ๆ มีความสามัคคี การมีส่วนร่วมในชุมชน ความกล้าแสดงออก และยังมีการปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติได้หันมาสนใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดให้เด็กที่มาร่วมงานนำวัสดุรีไซเลมาบริจาคในงานด้วย< กลับหน้าที่แล้ว