“พี่เอช ธนบูรณ์ สมบูรณ์ แห่ง CreativeMove ได้ร่วมแชร์ไอเดียที่ร้าน 0 บาทอ่อนนุช 14 ไร่”
20 August 2013
พี่เอช ธนบูรณ์ สมบูรณ์ แห่ง CreativeMove ได้ร่วมแชร์ไอเดียที่ร้าน 0 บาทอ่อนนุช 14 ไร่


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ได้รับเกียรติจากคุณ ธนบูรณ์ สมบูรณ์ หรือ "พี่เอช" แห่ง "Creative Move" มาร่วมวงแชร์ไอเดียกับพี่ๆ
จากทางสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) และกลุ่มพี่น้องซาเล้ง อ่อนนุช 14 ไร่ ในการพัฒนาและ
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่าและต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์

< กลับหน้าที่แล้ว