“ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงแนวทาง การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559”
02 Febuary 2016
อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน


ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญท่านสมัครเข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงแนวทาง การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 (ThaiStar Packaging Awards 2016) ภายใต้หัวข้อ "เอกลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่ AEC"
ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-16.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) ณ ห้องสัมมนา 401 ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
เนื้อหา :
- รับฟังแนวทาง ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไร? ให้ก้าวไกลสู่ AEC
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ อ.พฤกษชาติ ชีวะ โอสถ
- ทำความเข้าใจ กฎ กติกา แนวทางการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย
จากทีมงานสวนบรรจุภัณฑ์ฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- รับฟังแนวทางและเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ จากสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ : คุณรุ้งประภา/คุณสีวลี
โทร. 02-3678181 02-367-8190 แฟกส์ 02-381-1812 หรือทางอีเมล : ppid.packaging@gmail.com


< กลับหน้าที่แล้ว