“TIPMSE ร่วมจัดนิทรรศการโครงการป่าในกรุง”
19 March 2016
โครงการป่าในกรุง


TIPMSE ร่วมจัดนิทรรศการ ณ โครงการป่าในกรุง ปตท. โดยมีกิจกรรมให้ผู้เยี่ยมชมเข้าร่วมมากมาย ทั้งการคัดแยกขยะ การเล่นเกมส์ทิ้งลงถังไหน และมีสาธิตการทำสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2559< กลับหน้าที่แล้ว