สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม

เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 7 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์. 02-345-1289
อีเมล์ : tipmse.channel@gmail.com

แผนที่สถาบันฯ


ท่านสามารถติดต่อสถาบันฯ ทาง E-mail โดยการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่าง


Company *:
Full Name *:
Address *:
Tel *:
Fax:
E-mail Address *:
Comment *:

*Require field