หมวด : สิ่งแวดล้อม > เทคโนโลยี (T)


ชื่อหนังสือ : คู่มือการออกแบบอุปกรณ์บำบัดฝุ่น โครงการพัฒนาระบบลดฝุ่นจากโรงสีข้าว
ผู้แต่ง : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักพิมพ์ :
ปีที่พิมพ์์ :
หมวด : สิ่งแวดล้อม > เทคโนโลยี (T)
เลขทะเบียน : T0005
ISBN :
จำนวนเล่ม : 1
สถานะ :


< กลับหน้าที่แล้ว


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสืบค้นหนังสือ : 07141