หมวด : สิ่งแวดล้อม > เทคโนโลยี (T)


ชื่อหนังสือ : เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Cleaner Technology-CT)
ผู้แต่ง : ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักพิมพ์ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ปีที่พิมพ์์ : 2549
หมวด : สิ่งแวดล้อม > เทคโนโลยี (T)
เลขทะเบียน : T0026
ISBN :
จำนวนเล่ม : 1
สถานะ :


< กลับหน้าที่แล้ว


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสืบค้นหนังสือ : 07141