หมวด : สิ่งแวดล้อม > สังคม (S)

แสดง 1 - 11 จาก 11 รายการ หน้า 1

ชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ จำนวน สถานะ
1 เทศบาล 1 ตัวอย่างที่ดี สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 2
CSR การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม ขององค์กร ผศ.ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ 1
INTERNATIONAL STANDARD ISO 14020 ISO 1
INTERNATIONAL STANDARD ISO26000 (Guidance on social responsibility) ISO 1
คู่มือการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1
คู่มือการผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Production) มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย 1
คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะชุมชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4
ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนเมือง กองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 7
มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(MASCI) 1
รายงานผลการศึกษา การศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โครงการอาสาสมัครพัฒนาองค์กรชุมชน 4 ภาค สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 1
รู้จักกับการผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Production) มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย 1

แสดง 1 - 11 จาก 11 รายการ หน้า 1


< กลับหน้าที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสืบค้นหนังสือ : 10430