“ประธานคณะทำงานพัฒนากลไกการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว และคณะทำงานฯ ร่วมฟังการบรรยายประสบการณ์การดำเนินงานด้าน EPR ของยุโรป แอฟริกาใต้ และซิลี”
25 November 2021
Zoom


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 TIPMSE นำโดย คุณนภดล ศิวะบุตร ประธานคณะทำงานพัฒนากลไกการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว และคณะทำงานฯ เข้าร่วมฟังการบรรยาย ประสบการณ์การดำเนินงานด้าน EPR  ของยุโรป แอฟริกาใต้ และซิลี ระหว่างเวลา 15.30-17.30 . ซึ่งจัดโดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ GIZ และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ ผ่านระบบ Zoom  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับ EPR การออกแบบกลไกและระบบบริหารจัดการเชิงเทคนิค อันจะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบกลไก EPR  ในประเทศไทยต่อไป
< กลับหน้าที่แล้ว