“พิธีส่งมอบโครงการเชียงโมเดล : การจัดการขยะอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลห้วยสัก”
15 December 2023
เทศบาลตำบลห้วยสัก


TIPMSE และกลุ่มพันธมิตรผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค หรือ APCT (Alliance for Plastic Circularity Thailand) ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยสัก จังหวัดเชียงรายจัดพิธีส่งมอบ “โครงการเชียงรายโมเดล : การจัดการขยะอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลห้วยสัก” โดยมีคุณกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน ร่วมด้วยคุณนายรชฏ อึ้งอภินันท์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย โดยโครงการนี้มุ่งสร้างต้นแบบการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว เน้น Multilayer Flexible Packaging อาทิ ซองขนมขบเคี้ยว ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซองน้ำยาปรับผ้านุ่ม เป็นต้น และขวดพลาสติก HDPE มีชุมชนเข้าร่วม 5 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง ไร่เชิญตะวัน รพ.สต.ห้วยสักและร้านสะดวกซื้อธนพิริยะ โดยโครงการรวบรวมบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วได้ 24 ตัน (ขวดพลาสติก HDPE 2.3 ตันและ MLP 1.4 ตัน) ทั้งนี้ทางเทศบาลฯ และชุมชนนำร่องมีแผนที่จะขยายผลการดำเนินการไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะเพื่อความยั่งยืนต่อไป

 < กลับหน้าที่แล้ว