แสดง 16 - 20 จาก 71 รายการ หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
TIPMSE เข้าร่วมเสวนาวิชาการ "วิกฤตขยะบกสู่แพขยะในทะเล : จะแก้อย่างไร"
03 March 2017
ประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นอันดับ 5 ของโลกที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดโดยมีปริมาณขยะในทะเลมากกว่า 1 ล้านตัน ถึงเวลาที่คนไทยต้องร่วมมือกันทั้งลดการใช้ถุงพลาสติกและลดขยะตั้งแต่ครัวเรือน
TIPMSE เข้าร่วมอภิปรายเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนปี 2560
14 Febuary 2017
TIPMSE เป็นผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "บทบาทหน่วยงานส่วนกลาง องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และการร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอย ในประเทศไทย"
TIPMSE เข้าพบ ปลัดกระทรวงการคลังหารือมาตรการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
25 January 2017
TIPMSE เข้าพบ ปลัดกระทรวงการคลังหารือมาตรการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการรร้าน 0 บาท ประชาสัมพันธ์งาน Eco-Product 2016
07 June 2016
TIPMSE จัดนิทรรศการรร้าน 0 บาท โปรโมทงาน Eco-Product ที่ทำเนียบรัฐบาล
การเยือนและศึกษาดูงาน จาก Packaging & Recycling Association for Indonesia Sustainable Environment (PRAISE)
19 May 2016
องค์กร (PRAISE) หารือและเยี่ยมชมกิจกรรมด้านการรีไซเคิลในประเทศไทยร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE)

แสดง 16 - 20 จาก 71 รายการ หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>