แสดง 46 - 50 จาก 71 รายการ หน้า << 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
งานสัมมนา "แต้มต่อและโอกาส ของผู้ประกอบการไทยจากข้อตกลงทางการค้า FTA"
24 October 2013
งานสัมมนา "แต้มต่อและโอกาส ของผู้ประกอบการไทยจากข้อตกลงทางการค้า FTA" ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08:00-12:30 น. ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ปาฐกถาพิเศษ "หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน"โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
15 October 2013
ปาฐกถาพิเศษ "หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน"โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้สังคมรีไซเคิล ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ และร้าน 0 บาท
3R Ambassador 2013 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!!
26 September 2013
3R Ambassador 2013"ฑูตส่งเสริมสังคมรีไซเคิล": AEC RECYCLE CAMP ได้เปิดรับสมัครน้องๆนิสิต นักศึกษา ที่ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
TIPMSE e-news ฉบับที่ 14 ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2556
23 September 2013
TIPMSE e-news ฉบับที่ 14 ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2556 "กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"
พี่เอช ธนบูรณ์ สมบูรณ์ แห่ง CreativeMove ได้ร่วมแชร์ไอเดียที่ร้าน 0 บาทอ่อนนุช 14 ไร่
20 August 2013
พี่เอช ธนบูรณ์ สมบูรณ์ แห่ง CreativeMove ได้มาร่วมวงแชร์ไอเดียกับพี่ๆTIPMSE และ กลุ่มซาเล้งชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ในเรื่องของการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่า

แสดง 46 - 50 จาก 71 รายการ หน้า << 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15