แสดง 71 - 71 จาก 71 รายการ หน้า << 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TIPMSE เข้าร่วมงานเปิดตัวและเผยแพร่ซอฟแวร์ประเมินความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
02 March 2012
ในวันที่ 2 มีนาคม 2555 สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม(TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมรับมอบซอฟเเวร์ประเมินความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

แสดง 71 - 71 จาก 71 รายการ หน้า << 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15