แสดง 96 - 100 จาก 217 รายการ หน้า << 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>
วิทยากรบรรยายโครงการ “ปทุมร้อยใจ ร้อยรีม ร้อยโรงเรียน”
30 June 2014
TIPMSE ได้รับเชิญจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีเป็นวิทยากร
เตรียม Kick off สศค. 3 ก.ค. 57
30 June 2014
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดตัวร้าน 0 บาท เคลื่อนที่
TIPMSE เข้าร่วมงาน "มหกรรมกรุงเทพเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Bangkok Green City)" ณ เอเชียทีค ริเวอร์ฟรอนท์
09 April 2014
นายยุทธพงษ์ วัฒนะลาภา ผู้อำนวยการสถาบันฯ รับมอบโล่เกียรติคุณ จากนายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในงาน "มหกรรมกรุงเทพเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Bangkok Green City)"
บริษัท โอสถสภา จำกัด มอบเงินสนับสนุน มูลนิธิ 3R
05 March 2014
โอสถสภา ร่วมสนับสนุนแนวทางการจัดการวัสดุรีไซเคิลโดยใช้หลัก 3R

แสดง 96 - 100 จาก 217 รายการ หน้า << 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>