แสดง 91 - 95 จาก 209 รายการ หน้า << 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>
TIPMSE เข้าร่วมงาน "มหกรรมกรุงเทพเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Bangkok Green City)" ณ เอเชียทีค ริเวอร์ฟรอนท์
09 April 2014
นายยุทธพงษ์ วัฒนะลาภา ผู้อำนวยการสถาบันฯ รับมอบโล่เกียรติคุณ จากนายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในงาน "มหกรรมกรุงเทพเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Bangkok Green City)"
บริษัท โอสถสภา จำกัด มอบเงินสนับสนุน มูลนิธิ 3R
05 March 2014
โอสถสภา ร่วมสนับสนุนแนวทางการจัดการวัสดุรีไซเคิลโดยใช้หลัก 3R
TIPMSE ร่วมออกกิจกรรมร้าน 0 บาท ในงาน KM Day โรงงานยาสูบ
26 Febuary 2014
TIPMSE ร่วมออกกิจกรรมร้าน 0 บาท ในงาน KM Day โรงงานยาสูบ นำเสนอแนวคิดลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ซื้อสินค้าใช้วัสดุรีไซเคิลแทนเงินสด โดยมีผู้บิรหารโรงงานยาสูบนำร่องชูโรงเป็นตัวอย่างธรรมาภิบาลองค์กร ส่งเสริมแนวคิดขยายกิจกรรมไปสู่นโยบายภาพใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน TIPMSE
13 Febuary 2014
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
อบรม รีไซเคิลคิดส์ ณ SME Bank
25 October 2013
กิจกรรม Recycle Kids "SME Bank" ได้ถูกจัดตั้งเพื่อ สร้างทักษะการจัดการขยะรีไซเคิลให้กับ น้องๆ เพื่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต

แสดง 91 - 95 จาก 209 รายการ หน้า << 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>