แสดง 81 - 85 จาก 214 รายการ หน้า << 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>
“TIPMSE เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม”
06 January 2015
TIPMSE เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ร้าน 0 บาท เคลื่อนที่ สถาบันพลาสติก
25 December 2014
สถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ TIPMSE สภาอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม "ตรีมิตรร่วมใจ...รีไซเคิล" ภายใต้โครงการส่งเสริมการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์พลาสติก
กิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิลเพื่อจัดตั้งกองทุนถวายความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร
13 December 2014
มูลนิธิ 3R ร่วมด้วยTIPMSE สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิลเพื่อจัดตั้งกองทุนถวายความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร
งานสัมมนา"ทางออกของท้องถิ่นกับการการจัดการขยะอย่างยั่งยืนและบทบาทของซาเล้งในการดูแลสิ่งแวดล้อม"
21 November 2014
TIPMSEและมูลนิธิ 3R จัดงานสัมมนาหัวข้อ “ทางออกของท้องถิ่น...กับการจัดการขยะอย่างยั่งยืนและบทบาทของซาเล้งในการดูแลสิ่งแวดล้อม” และศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะผู้บริหารท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา

แสดง 81 - 85 จาก 214 รายการ หน้า << 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>