แสดง 86 - 90 จาก 217 รายการ หน้า << 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>
กิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิลเพื่อจัดตั้งกองทุนถวายความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร
13 December 2014
มูลนิธิ 3R ร่วมด้วยTIPMSE สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิลเพื่อจัดตั้งกองทุนถวายความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร
งานสัมมนา"ทางออกของท้องถิ่นกับการการจัดการขยะอย่างยั่งยืนและบทบาทของซาเล้งในการดูแลสิ่งแวดล้อม"
21 November 2014
TIPMSEและมูลนิธิ 3R จัดงานสัมมนาหัวข้อ “ทางออกของท้องถิ่น...กับการจัดการขยะอย่างยั่งยืนและบทบาทของซาเล้งในการดูแลสิ่งแวดล้อม” และศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะผู้บริหารท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา
โครงการ 3R AMBASSDOR 2014 สร้างคนรุ่นใหม่ให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
11 November 2014
โครงการประกวดจัดทำแผนงานเพื่อนำไปพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ได้ตระหนักถึงการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
TIPMSE เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
03 November 2014
TIPMSE เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพื่อนำเสนอโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อเป็นแนวทางการจัดการขยะของจังหวัดตาม Road Map ของ คสช.

แสดง 86 - 90 จาก 217 รายการ หน้า << 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>