แสดง 86 - 90 จาก 209 รายการ หน้า << 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>
จัดกิจกรรมของสถาบันฯ ร่วมกับโครงการ
07 July 2014
คุณปฐม สุทธาธิกุลชัย รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ และประธานคณะกรรมการสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานในงานพิธีมอบห้องสมุด ให้แก่โรงเรียนในโครงการ “ห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” มอบแด่โรงเรียนขาดแคลน ปีที่ 5 (ประจำปี 2557)
ร้าน 0 บาท เคลื่อนที่ สศค.
07 July 2014
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จัดงานโครงการ "ร้านศูนย์บาท" ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เตรียม Kick off สศค. 3 ก.ค. 57
30 June 2014
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดตัวร้าน 0 บาท เคลื่อนที่
วิทยากรบรรยายโครงการ “ปทุมร้อยใจ ร้อยรีม ร้อยโรงเรียน”
30 June 2014
TIPMSE ได้รับเชิญจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีเป็นวิทยากร

แสดง 86 - 90 จาก 209 รายการ หน้า << 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>