แสดง 16 - 20 จาก 214 รายการ หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
​ศึกษา​ดูงาน​ Packaging​ Creates​ Value​ ตอน​ "Closed Loop​ Pacakging"
26 Febuary 2019
TIPMSE​ จัดกิจกรรม​ศึกษา​ดูงาน​ Packaging​ Creates​ Value ​ตอน​ Closed​ Loop​ Packaging
อบรมโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม
30 January 2019
TIPMSE เป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเรื่องการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในสำนักงานภายใต้โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม
อบรมให้ความรู้การจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วให้กับข้าราชการและพนักงาน
24 January 2019
TIPMSE เป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเรื่องการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วให้กับข้าราชการและพนักงานของเทศบาลนครนนทบุรี
กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
08 January 2019
TIPMSE ร่วมกับจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
กิจกรรม ท02 กรมควบคุมมลพิษ
24 December 2018
TIPMSE ร่วมจัดกิจกรรม ท02 ครั้งสุดท้ายของปี 2561 ณ ลานชั้น 1 กรมควบคุมมลพิษ

แสดง 16 - 20 จาก 214 รายการ หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>