แสดง 16 - 20 จาก 209 รายการ หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
อบรมการจัดการบรรจุภัณฑ์โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
14 December 2018
TIPMSE เป็นวิทยากรอบรมแนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์ในโรงเรียนให้กับคณะครูและนักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
บูธนิทรรศการงานรักชาติเฟสติวัล
12 December 2018
TIPMSE สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานรักชาติเฟสติวัล “รักชาติ 4.0 คนรุ่นใหม่หัวใจรักชาติ
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อส่งเสริมการศึกษาบูรณาการ การจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วสู่สาระการเรียนรู้ ในโครงการส่งเสริมการศึกษาด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อสร้างสังคมแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน
23 September 2018
TIPMSEร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูล เพื่อส่งเสริมการศึกษาบูรณาการการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วสู่สาระการเรียนรู้
อบรมการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนกระทรวงแรงงาน
18 September 2018
TIPMSE เป็นวิทยากรส่งต่อความรู้เรื่องการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนแก่ข้าราชการกระทรวงแรงงาน
คณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ
10 September 2018
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่จังหวัดที่มีการจัดการมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดดีเด่น ประจำปี 2561

แสดง 16 - 20 จาก 209 รายการ หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>