แสดง 36 - 40 จาก 209 รายการ หน้า << 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
TIPMSE ร่วมกับ อบต.บ้านกระแชงจัดอบรมการจัดการขยะในชุมชน
27 June 2017
TIPMSE ร่วมกับ อบต.บ้านกระแชงจัดอบรมการจัดการขยะในชุมชนภายใต้โครงการชุมชนรักสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560
TIPMSE ร่วมกับไทยเบฟเวอเรจ จัดกิจกรรม " ชุมชนดีมีรอยยิ้ม ปีที่ 6 "
10 June 2017
TIPMSE ร่วมกับไทยเบฟเวอเรจ จัดกิจกรรม " ชุมชนดีมีรอยยิ้ม ปีที่ 6 " ในฐานของศิลปประดิษฐ์
TIPMSE ร่วมกับไทยเบฟเวอเรจ จัดกิจกรรม " ชุมชนดีมีรอยยิ้ม ปีที่ 6 "
03 June 2017
TIPMSE ร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จัดกิจกรรม " ไทยเบฟร่วมสร้าง ชุมชนดีมีรอยยิ้ม ปีที่ 6 " ในฐานของศิลปประดิษฐ์
TIPMSE ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษจัดกิจกรรมร้านศูนย์บาทเคลื่อนที่
29 May 2017
TIPMSE ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษจัดกิจกรรมร้านศูนย์บาทเคลื่อนที่ ภายใต้กิจกรรม ท02
TIPMSE เป็นที่ปรึกษาโครงการสำนักงานปลอดขยะจังหวัดลพบุรีร่วมกับจังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการหรือ Kick Off
14 March 2017
TIPMSE เป็นที่ปรึกษาโครงการสำนักงานปลอดขยะจังหวัดลพบุรีร่วมกับจังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการหรือ Kick Off

แสดง 36 - 40 จาก 209 รายการ หน้า << 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>