แสดง 46 - 50 จาก 209 รายการ หน้า << 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>
TIPMSE ให้ความรู้การจัดการขยะกับผู้แทนชุมชนและโรงเรียนรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 March 2016
วิทยากรจาก TIPMSE ได้อบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิล ให้กับผู้แทนชุมชนและโรงเรียนรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
TIPMSE ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ จัดกิจกรรม ท๐๒
25 Febuary 2016
กรมควบคุมมลพิษจัดกิจกรรม ท๐๒ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน 3Rs ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ รวมถึงผู้ที่ทำงานและอยู่ใกล้อาคารกรมควบคุมมลพิษ
กิจกรรม 0 บาท เคลื่อนที่ งานวันโรตารีไทย 2559
30 January 2016
TIPMSE ร่วมกิจกรรมร้าน 0 บาท เคลื่อนที่ ในงานวันโรตารีไทย 2559 วันแห่งการมอบของขวัญแก่ชาวโลก
TIPMSE เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารหน่วยงานในปี 2559
19 January 2016
TIPMSE เข้าพบผู้บริหารหน่วยงานเพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพรให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
TIPMSE สวัสดีปีใหม่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
08 January 2016
TIPMSE สวัสดีปีใหม่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

แสดง 46 - 50 จาก 209 รายการ หน้า << 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>